• Pengembalian dan Penukaran

Pelanggan berhak untuk mengembalikan atau menukar produk yang dibeli dalam waktu 7 hari sejak tanggal pembelian. Produk yang dikembalikan atau ditukar harus dalam kondisi yang baik dan lengkap. Nice berhak untuk menolak pengembalian atau penukaran produk jika produk tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.